Voor wie?

We leiden ons leven vaak met vallen en opstaan, dat is normaal. Het hoort bij ons mens-zijn dat we niet altijd weten hoe we met bepaalde situaties moeten omgaan, en dat we gaandeweg nieuwe inzichten verwerven. Soms geraken we te veel gebukt onder wat zich voordoet op ons levenspad en kunnen we het niet meer zien als een uitdaging om te groeien.

Zo kunnen we last krijgen van stress, depressiehyperventilatiepsychosomatische klachtenfaalangst of gebrek aan zelfvertrouwenrelatieproblemen,moeilijke opvoedingssituaties.

Onze gevoelens vinden geen gezonde uitweg (meer). We komen in situaties terecht, waarin we niet vinden wat we eigenlijk nodig hebben. Zulke situaties zijn meestal belangrijke signalen dat er iets moet veranderen. Maar wat schort er en wat kan er veranderen? Dat is niet altijd duidelijk.

Wat bied ik jou?

In de eerste plaats wil ik er zijn voor jou, je een plaats geven om te komen met jouw verhaal. Ik wil je een luisterend oor bieden, zonder oordeel, een plek waar je terecht kan met je, misschien verwarde, gevoelens.

Misschien is het nodig om je terug te brengen naar ervaringen uit je kindertijd, waarin je werd gekwetst. Ervaringen van het gekwetste kind in jezelf kunnen aan de basis liggen van beperkende overtuigingen, “hypnoses”, waarvan je je misschien niet bewust bent, maar die wel een grote invloed kunnen hebben op je huidige denken, voelen en handelen.

Ik help je je ervaringen te structureren, stukjes van je levenspuzzel te zoeken om jezelf beter te begrijpen.

Ik bied je een kader aan waarin je je huidige en vroegere ervaringen kan plaatsen, zodat je weer in je eigen levensstroom terecht komt.
Vanuit het volwassen deel in jezelf, spoor ik je aan om zorg te dragen voor je eigen behoeftes en groeipijnen. Zo leer je als het ware een bedding creëren waarin je je wonden kan helen.
Ik nodig je uit om te ontdekken dat achter je “zwakte” ook je kracht zit. Ik stimuleer je om te zoeken naar de betekenis van situaties die zich in je leven voordoen als lessen waardoor je telkens weer de kans krijgt om te leren en te groeien!
Afhankelijk van de vraag  van de cliënt, gebruik ik verschillende technieken zoals gesprek, ademhalingsoefeningen, rebirthing, geleide fantasie (naar onbewuste overtuigingen), relaxatie, rollenspel, intuïtieve dialoog (ouder-kind), voice dialogue, circling, meditatieve oefeningen.

Speciaal voor mensen met stress en hyperventilatie:

Met 3 sessies ademtherapie van 1,5 u  kan ik je al een heel eind op weg helpen.

Voor bedrijven:

  • Begeleiding op maat van werknemer en bedrijf.
  • Preventie van burn-out.

Prijs

Voor particulieren:25 euro voor een eenmalig kennismakingsgesprek van 1u
50 euro per u
65 euro per 1,5u
180 euro voor 3 sessies van 1,5u.
Sociaal tarief mogelijk.
Voor koppels70 euro per u
90 euro per 1,5u
Voor bedrijven:Vraag vrijblijvend een offerte.